نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

انتخاب رشته ی امسال، هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته:

انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد، امری است مهم و سرنوشت ساز و این موضوع باید با اطلاعات کامل و دقیق از انتخاب رشته و نحوه ی انجام آن صورت پیرد. لذا مرکز مشاوره طی تجربیات خود در این زمینه، تصمیم به ارائه ی نرم افزار انتخاب رشته نموده است که داوطلبان بتوانند انتخاب خود را تا حد ممکن دقیق و هوشمندانه با ضریب خطای مینیمم انجام دهند. در این نرم افزار، کاربران با استفاده از رتبه و تراز احتمالی خود می توانند میزان احتمال قبولی خود را در دانشگاه های مورد نظر خود بدست آورند. همچنین می توانند با استفاده از آن لیست کامل از دانشگاه هایی را که در سال گذشته، داوطلبان در آن ها پذیرفته شده اند را مشاهده نمایند.

اساس کار نرم افزار: این نرم افزار با استفاده از دیتابیس موجود که نتیجه ی جمع آوری ماه ها تلاش تیم نرم افزاری مرکز مشاوره می باشد، به آنالیز اطلاعات مورد نیاز پرداخته و نتیجه را با استفاده از الگوریتم تعریف شده استنتاج می نماید. از ویژگی های شاخص این نرم افزار، سرعت و دقت عمل آن و همچنین رابط کاربری ساده و یا بعبارتی کار کردن راحت با آن می باشد.

با کمان نرم افزار به سیل انتخاب هایت نشانه بگیر

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان، نگرانی از محل قبولی می باشد چرا که داوطلبان ارشد، اکثراً در مرحله ای از زندگی قرار گرفته اند که امکان ادامه ی تحصیل در خارج از محل سکونت خود را با توجه به وضعیت تأهل و یا شاغل بودن و دلایل دیگر دارا نیستند و توجه به این موضوع در مقطع ارشد خیلی بیشتر از مقطع کارشناسی به چشم می خورد. لذا داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ی خود باید توجه کامل به کد محل تحصیل انتخابی خود نمایند و با توجه به بومی و غیر بومی بودن،  دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد می تواند با استفاده از محل سکونت کاربر و رتبه و تراز احتمالی، امکان قبولی در دانشگاه های شهر محل سکونت و نزدیک ترین دانشگاه هایی که امکان تحصیل در دوره ی مورد نظر در آن ها وجود دارد را بررسی نماید. در جدول زیر می توانید نمونه کارنامه  های مختلف داوطلبان را در سال های گذشته مشاهده نمایید:

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی17.7813690194719883040مجاز194712616مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی4023147251625836114مجاز251613296مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت3.3333168239024555805مجاز239012875مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا1.6743577203520842687مجاز203516748مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل1.6753480201120632635مجاز201116541مجاز
ساخت و تولیدسفید63493186319172754مجاز186316582مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2سفید73362220022633164مجاز22007757مجاز
دروس پایه پزشکیسفید83171239524583515مجاز239512720مجاز
نام  رشته ی امتحانی اول : مجموعه ی  رشته ی مکانیک 

معدل مؤثر: 16.52

 

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی3.33154623233333040مجاز32312616مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی33.33255692932996114مجاز29313296مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت60359182272335805مجاز22712875مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا33.33454543333402687مجاز33316748مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل5557592462522635مجاز24616541مجاز
ساخت و تولیدسفید646855936062754مجاز59316582مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2سفید752783773853164مجاز3777757مجاز
دروس پایه پزشکیسفید852503893993515مجاز38912720مجاز
معدل مؤثر: 15.91

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی7.78154623233333040مجاز32312616مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی33.33255692932996114مجاز29313296مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت46.67359182272335805مجاز22712875مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا45454543333402687مجاز33316748مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل45557592462522635مجاز24616541مجاز
ساخت و تولیدسفید646855936062754مجاز59316582مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2سفید752783773853164مجاز3777757مجاز
دروس پایه پزشکیسفید852503893993515مجاز38912720مجاز
معدل مؤثر: 15.20

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصیسفید164191041083040مجاز10412616مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسیسفید2741242426114مجاز4213296مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت703758339395805مجاز3912875مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا56.674677179812687مجاز7916748مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل555699262622635مجاز6216541مجاز
ساخت و تولیدسفید6680971722754مجاز7116582مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2سفید7707252523164مجاز527757مجاز
دروس پایه پزشکیسفید8747836363515مجاز3612720مجاز
معدل مؤثر: 18.43

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصیسفید13837167517133040مجاز167512616مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی1024210103510636114مجاز103513296مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت63.33347816806955805مجاز68012875مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا2044009134313782687مجاز134316748مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترلسفید544138889092635مجاز88816541مجاز
ساخت و تولیدسفید63124264527172754مجاز264516582مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2سفید73797152415633164مجاز15247757مجاز
دروس پایه پزشکیسفید83985116311963515مجاز116312720مجاز
معدل مؤثر: 14.70

 

با چه رتبه در چه رشته ای؟

پس از شهر محل تحصیل، رشته ی مورد علاقه، مهم ترین فاکتور برای انتخاب رشته ی داوطلبان می باشد. اینکه در رشته و گرایش مورد علاقه ی خود در مقطع ارشد به ادامه تحصیل بپردازند، یکی از ایده آل های داوطلبان می باشد اما باید به این نکته توجه نمود کهدر میدان نبرد نباید خیلی خوش بینانه به موضوع نگاه کرد. چرا که ممکن است نگاه خوش بینانه کمی ما را از واقعیت دور نماید. ما به داوطلبان توصیه می کنیم با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد و با توجه به رتبه  و تراز وارد شده، امکان قبولی در دانشگاه های مختلف را بررسی نمایند.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد مکانیک:

با استفاده از این نرم افزار می توان احتمال قبول شدن در رشته ی مکانیک را در گرایش های مختلف آن با توجه به دانشگاه های مورد نظر بررسی نمود. تمام تلاش در انتخاب رشته، انتخاب دقیق و هوشمندانه با استفاده از اطلاعاتی دقیق و کامل و جامع می باشد. لذا هر چه به موضوع واقع بینانه تر نگاه کنیم، می توانیم انتخابی به دور از احساسات داشته باشیم.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

 دقیق و هوشمندانه به سیبل انتخاب خود بزن


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید.