معرفی ارشد مهندسی مکانیک و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  • معرفی ارشد مهندسی مکانیک و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، بررسی تخصصی رشته مهندسی مکانیک
  • معرفی گرایش های ارشد مهندسی مکانیک ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی مکانیک ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی مکانیک
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی در 2 زمینه عمده جامدات و سیالات دسته بندی می شود با رشته مهندسی مکانیک در واقع ثبت ریاضی و فیزیک می باشد و علاقه مندان به این رشته باید در 2 درس ریاضی و فیزیک از مهارت حل مسئله ی بالایی برخوردار باشند. رشته مهندسی مکانیک در مقاطع بالاتر در حال حاضر در اکثر دانشگاه های کشور ارائه می شود و تا سطح دکترا نیز در کشور فعالیت دارد. و از جمله رشته های مهندسی ای می باشد  که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور از جمله  رشته های پرطرفدار میباشد و همچنین این رشته با دید عامه ی مردم که مربوط به تعمیر خودرو می باشد کاملاً ما متفاوت می باشد و تنها 1 واحد در مقطع کارشناسی به موضوع خودرو و آن هم در قالب کارگاه ارائه می شود.

درکشور ما نیز  در مقطع کارشناسی با گرایش ساخت و تولید نیز ارائه میشود که مربوط به روش های  ساخت و تولید و شکل دادن فلزات، قالب ها و… بپردازد.

در مورد بازار کارها هم با توجه به رشد سریع مسائل مهندسی و گرایش به سمت تولید داخل و تولید تکنولوژی و نیز به دلیل محدودیتهای ارز کشور، رشته بسیار خوبی در زمینه مهندسی مکانیک دو به دو تقسیم و مهندسین مکانیک میتوانند با فعالیت در حوزههای دانش بنیان برای خود کارگاه، شرکت و حتی کارخانه هایی را پیش بینی نمایند.

گرایش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در گرایش های بسیار متنوعی در کشور ارائه می شود:

گرایش ساخت و تولید:

در گرایش های بسیار متنوعی در کشور ارائه می شود.

طراحی کاربردی: در حوزه طراحی و قطعات مکانیکی از جمله پوسترهای فلزی و طراحی چرخ دندن ها و کابل ها و زنجیرها و…

تبدیل انرژی:

تحلیل و آنالیز پدیده های مربوط به سیالات

سیستم محرکه خودرو:

طراحی موتورهای احتراق و سیستم های پیشرونده

طراحی سیستم های دینامیکی:

طراحی و بهتر سازی سیستم تعلیق خودرو

سازه و بدنه خودرو:

طراحی بدنه و آنالیز و بهینه سازی بدنه خودرو

مکاترونیک:

تلفیقی از رشته مهندسی مکانیک و برق و کنترل سیستم های مکانیک و تولید انواع ربات های کنترولر

مهندسی پزشکی:

در حوزه طراحی تجهیزات پزشکی و نیز مواد با بیومتریال می باشد.

مهندسی هسته ای:

در حوزه طراحی راکتورها و نیز ساخت نیروگاه ها و …. فعالیت می کند. بهترسازی مصرف انرژی و حرکت به سمت انرژی های نو

 

 


دروس  واحدهای تخصصی و عمومی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک:

گرایش ساخت و تولید

دروس اجباریدروس اختیاری
سیستم های تولید صنعتیروش های پرداخت سطح
طراحی و ساخت به کمک کامپیوترفرآیندهای الکتروفیزیک
شکل دهی فلزاتمتالوژی در تولید
ریاضیات پیشرفتهمتالوژی پودر پیشرفته
سمینارکاربرد میکرو پروسسر ها
جوشکاری
روش اجزا محدود
اندازه گیری پیشرفته
ارتعاشات ماشین ابزار

 

گرایش تبدیل انرژی

دروس اجباریدروس اختیاری
ریاضی پیشرفتهزیرگروه دینامیک سیالات
مبانی دینامیک سیالات محاسباتیزیر گرو علوم حرارتی
مکانیک محیط پیوستهزیر گروه سیستمهای انرژی
مکانیک سیالات پیشرفتهتوربالانس
سمینارهیدرو آئرودینامیک
تئوری لایه مرزی
جریان لزج
انتقال حرارت در جریان 2 فازی
سوخت و احتراق پیشرفته
تئوری لایه مرزی
دینامیک سیالات محاسباتی
اندازه گیری پیشرفته
مکانیک سیالات پیشرفته

 

گرایش سیستم انرژی:

دروس اجباریدروس اختیاری
مهندسی فرآینداقتصاد سنجی
طراحی مفهوم فرآیندقابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
برنامه رزی ریاضی پیشرفتهبهینه سازی جریان انرژی
تحلیل سیستم انرژیامنیت انرژی
مدل سازی انرژیاقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
سمینارفناوری پیچ و اکزرژی
مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
کارایی انرژی در تأسیسات حرارتی

 

گرایش: طراحی کاربردی

دروس اجباریدروس اختیاری
مکانیک جامداتتئوری صفحه ها و پوسته ها
روش اجزا محدودخزش، خستگی و شکست
مکانیک شکستکامپوزیت ها
تئوری الاستیسیتهبرش فلزات
ریاضی مهندسی پیشرفتهروش های انرژی
مکانیک محیط پیوسته

طراحی مکانیزم پیشرفته

مباحث منتخب در رباتیک

شبکه عصبی

کنترل فازی

کنترل غیر خطی

کنترل تطبیقی

پلاستیسیته

کنترل، دینامیک و ارتعاشات

سیستم های دینامیکی

دینامیک پیشرفته

ارتعاشات پیشرفته

کنترل خودکار پیشرفته

 

گرایش بیومکانیک:

دروس اجباریدروس اختیاری
جبرانی: فیزیولوژی

آناتومی

آز آناتومی و فیزیولوژی

مقدمه ای بر آمار و احتمالات

ریاضیات پیشرفته

بیولوژیکی:
محاسبات عددی پیشرفته
طراحی سیستم های کنترلی
اجزا محدود
مکانیک محیط پیوستدینامیک پیشرفته
روش اجزا محدودسیستم های تصویربرداری
بیومکانیک عمومیبیومکانیک خدمات استخوانی
مکانیک سیالات در سیستم های بیولوژیاعضا و اندام های مصنوعی
رباتیکمواد پزشکی
سمینارانتقال حرارت بیولوژیکی

 

گرایش سیستم محرکه خودرو

دروس اجباریدروس اختیاری
ریاضی پیشرفتهترمودینامیک پیشرفته
محاسبات عددیمکانیک محیط پیوسته
موتور احتراق داخلی پیشرفتهاجزا محدود
سمینارکنترل آلودگی محیط زیست
شبیه سازی موتور های پیستونی
مباحث منتخب در خودرو

 

گرایش سیستم های تعلیق، ترمز، فرمان

دروس اجباریدروس اختیاری
ریاضی مهندسی پیشرفتهطراحی مکانیزم پیشرفته
محاسبات عددیارتعاشات پیشرفته
اجزا محدودشبکه عصبی
محیط پیوستهکنترل فازی
دینامیک پیشرفتهکنترل غیر خطی
سمینارکنترل تطبیقی
سیستم های انتقال حرارت

 

گرایش سازه بدنه خودرو

ریاضی مهندسی پیشرفتهطراحی مکانیزم پیشرفته
محاسبات عددیکنترل پیشرفته
اجزا محدودشبکه عصبی
ارتعاشات پیشرفتهکنترل فازی
دینامیک پیشرفتهکنترل غیر خطی
سمینارکنترل تطبیقی
سیستم های دینامیکی

 

 گرایش مکاترونیک

اجباریاختیاری
مدار الکتریکی منطقی و الکترونیکیکنترل خودکار پیشرفته
ریاضیات مهندسی پیشرفتهاتوماسیون صنعتی
شبکه عصبیروش اجزا محدود
هوش مصنوعیکنترل محرکه الکترونیک
شناسایی سیستم هاشناسایی سیستم
مکاترونیک 1شبیه سازی کامپیوتر
مکاترونیک 2حساسه ها و کالیبراسیون ربات
مدیریت کیفیت و عملیات

 برای دریافت هر گونه اطلاعات و مشاوره درباره این موضوع به با مشاوران ما در خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد مهندسی مکانیک ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، گرایش های ارشد مهندسی مکانیک
  • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی مکانیک ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی مکانیک
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی مکانیک ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد مهندسی مکانیک ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی مکانیک
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ممکن است برایتان پیش آید.

شاید شما دوست داشته باشید.