مشاوره کنکور انسانی 97

مشاوره کنکور انسانی 97

  • مشاوره کنکور انسانی 97، برنامه ریزی، مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی 96 ، منابع کنکور انسانی 97، بودجه بندی کنکور انسانی97
  • آزمون آزمایشی کنکور انسانی 97، آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97، نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97
  • زمان، شرایط و نحوه ثبت نام کنکور انسانی 97، رتبه های برتر کنکور انسانی 96، بودجه بندی دروس عمومی
  • بودجه بندی دروس اختصاصی، تکنیک های تست زنی، بهترین منابع کمک آموزشی

تا موفقیت راهی نمانده

هیچ کدام از رتبه های برتر کنکور انسانی 96 از بدو تولد نمی دانستتند که روزی به این موفقیت خواهند رسید و حتی برخی هم تا همین چند ماه پیش بر این باور نبودند که روزی به عنوان نفرات برتر کنکور انسانی انتخاب خواهند شد، اما بر این باور بودند که با تلاش فراوان می توانند به موفقیت برسند. البته توجه داشته باشید که برای موفقیت در کنکور انسانی 97 باید از تجربیات نفرات برتر کنکور انسانی 96 استفاده نمائید. عواملی هم چون استفاده از کتاب کمک آموزشی مناسب و همچنین اطلاع از بودجه بندی کنکور سراسری انسانی 97، شرکت در آزمون های آزمایشی استاندارد و تسلط کامل بر مباحث به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه ی مناسبی در کنکور انسانی 97 کسب نمائید. با کمی تأمل به این نتیجه خواهید رسید که بررسی همه ی این عوامل در گروی یک برنامه ریزی صحیح و دقیق می باشد. تا آنجا که حتی بهترین وقت مناسب جهت مطالعه و تست زدن دروس عمومی و اختصاصی به شما کمک خواهد کرد که کیفیت مطالعه ی خود را افزایش داده و بهترین رتبه را کسب نمائید.

بهترین رشته گروه انسانی و در بهترین دانشگاه قبول شوید.

پس تا رسیدن به موفقیت راهی نمانده و خواست و اراده شما به همراه مشاوران می تواند این راه را برا شما سهل و آسان نماید.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی 96:

رتبه های برتر کنکور انسانی 96، در مصاحبه های خود از استفاده از کتاب های کمک آموزشی و تستی مناسب می گویند و همواره بر تکنیک های کنکوری و تکنیک های تست زنی تأکید دارند و یکی از رموز موفقیت خود را شرکت در آزمون های آزمایشی استاندارد معرفی می نمایند. همچنین این نفرات بر این باورند که کیفیت مطالعه ی خود را با یک برنامه ریزی درست و صحیح افزایش داده و تلاش گسترده ای در بالا بردن ساعات مطالعه ی خود نموده اند. پس توجه داشته باشد که یک برنامه ریزی صحیح در گروی انتخاب بهترین کتاب کمک آموزشی و منبع تستی درسی، انتخاب بهترین آزمون آزمایشی گروه انسانی و توجه به بودجه بندی کنکور انسانی 97 و استفاده از تجربیات نفرات برتر کنکور انسانی 96 می باشد.

منابع کنکور انسانی 97:

یکی از عوامل موفقیت در کنکور انسانی 97، انتخاب کتاب های کمک آموزشی مناسب و برتر گروه انسانی می باشد. البته قبل از انتخاب کتاب تستی خوب، باید اطلاع دقیقی از منابع کنکور انسانی 97 داشته باشید تا در جریان حذفیات این گروه قرار بگیرید و سپس نسبت به تهیه ی کتاب های کمک آموزشی کنکور انسانی 97 اقدام نمائید. توجه داشته باشید که انتخاب یک کتاب کمک آموزشی و تستی کنکور انسانی 97 و مطالعه و مرور آن بهتر از مطالعه ی چندین کتاب کمک آموزشی می باشد و در ذهن شما تثبیت شده و نتیجه ی بهتری را در کنکور سراسری 97 کسب خواهید کرد. در جدول زیر، برخی از کتاب های کمک آموزشی و تستی دروس اختصاصی کنکور انسانی 97 آمده است و شما برای انتخاب بهترین کتاب کمک آموزشی در هر درس می توانید با مشاورین مرکز تماس بگیرید تا مشاوران کنکور شما را راهنمایی نموده و شما را تا رسیدن به موفقیت همراهی نمایند.

ردیفنام درسکتاب های کمک آموزشی
1ریاضیانتشارات گاج – کتاب آبی قلم چی
2اقتصادمبتکران – آبی قلم چی – انتشارات شبقره
3روان شناسیانتشارات اندیشه فائق – گاج
4علوم اجتماعیانتشارات گاج
5تاریخ و جغرافیاکتاب آبی قلم چی – انتشارات رزمندگان
6فلسفه و منطقکتاب آبی قلم چی – انتشارات شبقره – کتاب مبتکران
7زبان و ادبیات فارسیانتشارات گاج – انتشارات تخته سیاه

جهت اطلاع از منابع کمک آموزشی دروس عمومی گروه انسانی، اینجا را کلیک نمائید.

بودجه بندی کنکور انسانی 97:

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری انسانی 97، دنبال بودجه بندی کنکور انسانی 97 می باشند، علت این امر مباحث زیاد و گسترده در گروه انسانی می باشد، از آنجا که مباحث زیر سؤال در کنکور مشخص شده است، شما می توانید تمرکز زیادی بر روی این مباحث داشته باشید و وقت زیادی را صرف مطالعه ی این مباحث کنید تا بتوانید به تعداد سرالات بیشتری در کنکور انسانی 97 پاسخ دهید تا درصد دروس عمومی و اختصاصی گروه انسانی شما افزایش یابد و در نتیجه رتبه ی بهتری را کسب نمائید. در ذیل، بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی 97 آمده است و بر اساس آن می توانید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و بهترین رتبه را کسب نمائید.

بودجه بندی ریاضی در کنکور سراسری انسانی سال های 94 تا 96

نام درسکنکور / نام مبحث949596
ریاضی سال اولاعداد و نمادها000
مجموعه ها111
توان رسانی و ریشه گیری122
چند جمله ای ها و اتحادها110
معادلات درجه اول و معادله خط010
نسبت های مثلثاتی000
عبارت های گویا212
معادلات درجه دوم و حل آن ها
نامعادلات درجه اول
آمار و مدل سازیاندازه گیری و مدل سازی
جامعه و نمونه
متغیرهای تصادفی
دسته بندی داده ها و جداول فراوانی111
نمودارها و تحلیل داده ها111
شاخص های مرکزی000
شاخص های پرا کندگی111
ریاضی سال سومتابع112
معادله و تابع درجه دوم322
ریاضی پایه سال چهارمترکیبات111
استدلال ریاضی001
دنبال های اعداد222
لگاریتم121
مدل سازی ریاضی211
احتمال مقدماتی222

بودجه بندی اقتصاد در کنکور سراسری انسانی سال های 94 تا 96

نام درسکنکور / نام مبحث949596
مقدماتاقتصاد چیست؟012
آشنایی با شاخص های اقتصادی334
تولید و بازارتولید111
بازار001
مدیریت کلان اقتصادیدولت و اقتصاد11+1*0
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران11*0
بودجه دولت221+2*
توسعه اقتصادیمفاهیم و معیارهای توسعه111
توزیع درآمد و فقر111
دولت و توسعه100
بازارهای مالیپول112+1*
بانک11*1*
بورس11*1
تجارت بین الملل111
اقتصاد جهانآشنایی با برخی نهاد ها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان011*

نکته: علامت * به این معناست که از مبحث مورد نظر سؤال ترکیبی طرح شده است برای مثال 1+2* یعنی به صورت یک سؤال به صورت مستقل  و دو سؤال ترکیبی از این مبحث طرح شده است.

بودجه بندی ادبیات اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال های سال های 94 تا 96

نام درسنام مبحث / کنکور949596نام درسنام مبحث / کنکور949596
تاریخ ادبیات ایران و جهانخط و زبان در ایران پیش از اسلامادبیات فارسی سال چهارمقافیه222
عصر پیش از رودکیعروض : اختیارات شعری331
عصر فردوسیطبقه بندی اوزان223
عصر عنصری1اوزان دوری1
عصر ناصر خسرو1تقطیع هجایی
عصر بیهقی2سبک خراسانی
عصر انوری1سبک عراقی111
عصر ابوالمعالیسبک هندی112
عصر مولویسبک شناسی ترکیبی11
عصر سعدی1دوره بازگشت111
تاریخ یادبیات جهان22ادبیات معاصر22
ترکیبی111عرفان و تصوف2
تاریخ ادبیات ایران و جهانعصر حافظ2نقد ادبی111
عصر خواجه رشید الدین1تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی111
عصر صائبآرایه های ادبیمقدمات
عصر قائم010قالب های شعر فارسی000
عصر هافتم100بیان200
عصر صبا010بدیع000
عصر بیداری100ترکیبی بیان و بدیع355
عصر نیما000****
تاریخ ادبیات جهان222****
ترکیبی111****

بودجه بندی عربی اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال های 94 تا 96

نام درسکنکور / مبحث949596نام درسکنکور / مبحث949596
ترجمه و تعریبترجمه444عربی (3)مثال
تعریب222اجوف
مفهومناقص
شکل و تجزیهحرکت گذاری222مفعول مطلق و مفعول له
تجزیه و ترکیب222توابع
عربی (2)تذکار11حال
معرفه و نکرهتمیز11
انواع اعرابمنادی
اعراب فعل مضارعمستثنی
مبنی المعلوم و مبنی المجهولاسالیب جمله221
عددبلاغت222
افعال ناقصهعربی (پیش)اقسام کلمه112
حروف مشبه بالفعلجامد و مشتق
صفت و مضاف الیهمعرفه و نکره11
تصغیر و نسبت111معرب و مبی0
اعراب فعل مارع01
نواسخ1
مفاعیل1
حال و تمیز1
استثنا و منادی11
مضاف و مهموز0

 جهت اطلاع از بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی 97، اینجا را کلیک نمائید.

آزمون های آزمایشی کنکور انسانی 97:

سؤالی که ذهن داوطلبان کنکور انسانی 97 را مشغول کرده است این است که آیا شرکت در آزمون های آزمایشی گروه انسانی مفید می باشد یا خیر؟ در کدام آزمون آزمایشی باید شرکت نمود؟ بهترین آزمون آزمایشی کنکور انسانی 97 کدام است؟ در پاسخ به این سؤالات می توان گفت که شرکت در آزمون های آزمایشی به شما کمک خواهد کرد که با جو کنکور آشنا شده و با سؤ الات مشابه کنکور سراسری انسانی 97 نیز آشنا شده و تمرکز زیادی بر روی مباحث پر سؤال داشته باشید، اما در انتخاب یک آزمون آزمایشی مناسب باید توجه کرد که آزمون آزمایشی گروه انسانی قلم چی هر یک هفته در میان برگزار شده و در برخی موارد سؤالات سخت تر از کنکور در این آزمون آورده می شود، اما نکته ی مثبت آزمون های آزماشی قلم چی، جامعه ی آماری بالای آن می باشد و اما سؤالات آزمون های آزمایشی سنجش و گزینه ی 2 استاندارد و مناسب و در حد کنکور می باشد ولی تعداد آزمون آن ها در سال تحصیلی کم تر از آزمون های آزمایشی قلم چی می باشد. با این حال با توجه به نحوه ی مطالعه و شخصیت شما باید یکی از این آزمون ها را انتخاب نمائید.

حواستان باشد که مهم تر از شرکت در آزمون های آزمایشی گروه انسانی، تجزیه و تحلیل پس از دادن آزمون می باشد، بسیاری از رتبه های برتر کنکور انسانی 96 بر این باور هستند که این تحلیل به داوطلبان کمک خوهد کرد که بر مباحث مهم مسلط شوند و در نتیجه رتبه ی برتری را در کنکور انسانی 97 کسب نمایند. در ضمن پیشنهاد می گردد جهت نحوه ی صحیح تحلیل آزمون های آزمایشی گروه انسانی از مشاوران کنکور انسانی خانه مشاوره راهنمایی بگیرید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی قلم چی، اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی سنجش، اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی گزینه 2، اینجا را کلیک نمائید.

آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97:

توجه داشته باشید که به اندازه هدفتان تلاش کنید، اگر شما هدف درست و کاملی داشته باشید، قطعاً به آن هدف خواهید رسید، یکی از نکاتی که می تواند انگیزه ی شما را بالا ببرد، این است که متوجه شوید با توجه به درصد دروس شما، داوطلبان در سال های گذشته چه رتبه ای کسب نموده و در کدام رشته و در کدام دانشگاه قبول شده اند. شما پس از هر آزمون آزمایشی گروه انسانی می بایست خود را ارزیابی کنید و با اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97 تلاشتان را بیشتر نمائید و به هدف خود برسید. ابته همه ی این موراد در گروی یک برنامه ریزی صحیح و دقیق می باشد که شما را جزء نفرات برتر کنکور انسانی 97 خواهد کرد.

جهت استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور انسانی 97، اینجا را کلیک نمائید.

نرم افزارتخمین رتبه کنکور انسانی 97:

آیا شده به این فکر کنید که با توجه به درصدهایی که در آزمون های آزمایشی کسب می کنید چه رتبه ای را به دست آورده و احتمال قبولی شما چقدر است؟

شما می توانید با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97 پس از هر آزمون آزمایشی خود را ارزیابی نموده و برای رسیدن به هدفتان تلاشتان را بیشتر کرده و ساعات مطالعه ی خود را نیز افزایش داده تا نتیجه ی بهتری را کسب نمائید و بهترین رتبه را درکنکور انسانی 97 کسب نمائید.

جهت استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97، اینجا را کلیک نمائید.

زمان، شرایط و نحوه ثبت نام کنکور انسانی 97:

اطلاع از زمان ثبت نام کنکور انسانی 97 به شما کمک خواهد کرد تا کنور 97 را از دست ندهید، طبق اطلاعیه ی رسمی سازمان سنجش و آموزشی کشور، کنکور انسانی 97 در تیرماه 97 برگزار خواهد شد و زمان ثبت نام آن در بهمن ماه 96 خواهد بود. توجه داشته باشید که در هنگام ثبت نام کنکور انسانی 97، حتماً باید کد سوابق تحصیلی را داشته باشید. از این رو جهت اطلاع دقیق از تاریخ ثبت نام کنکور انسانی 97 و آخرین اخبار مرتبط با کنکور 97 می توانید در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید تا از جدیدترین اخبار کنکور انسانی 97 مطلع شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:
  • مشاوره کنکور انسانی 96، برنامه ریزی کنکور انسانی 97، مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی 96، منابع کنکور انسانی 97
  • بودجه بندی کنکور انسانی 97، آزمون های آزمایشی کنکور انسانی 97، نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97
  • مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور انسانی 97، مشاوره تلفنی شرایط و نحوه ثبت نام کنکور انسانی 97
  • و هر سؤالی که پیرامون کنکور انسانی 97 و موضوعات مرتبط با آن که ممکن است برایتان پیش آید.

شاید شما دوست داشته باشید.