ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت دولتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت دولتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت دولتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت دولتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت دولتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

در هنگام انتخاب رشته  کلیه ی داوطلبان باید به ظرفیت پذیرش دانشگاه های مربوطه توجه داشته باشند و اینکه ظرفیت پذیرش در سال های گذشته به چه صورت بوده است و آیا با توجه به میزان پذیرش شانس قبولی در رشته و گرایش مد نظر را دانشگاه مربوطه را فرد داراست یا که نه، اصولاً دانشگاه های مطرح و دولتی دارای ظرفیت پذیرش بالایی بوده ولی از این امر غافل نشوم که اکثر افراد در گزینش های خود این دانشگاه ها را انتخاب می کنند سپس به مراتب شانس قبولی در این دانشگاه ها به مراتب پایین تر از دانشگاه های دیگر می باشد. پس ای نکته را خاطرنشان می کنیم که در هنگام انتخاب رشته  ی کارشناسی  ارشد به میزان و توانایی و مهارت های خود اطمینان داشته و سپس اقدام به انتخاب رشته  نماییم. همچنین داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی  ارشد از میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه اطلاعات لازم را کسب نمایند.

ظرفیت پذیرش  ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سراسری:

همان طور که خاطرنشان شد ظرفیت پذیر ش دانشگاه سراسری بالا بوده ولی قبولی در این مقدار ظرفیت پذیرش کمی سخت تر از دانشگاه های دیگر می باشد. علت این امر هم تقاضای زیاد داوطلبان و رقابت بر سر نشستن بر سر میز های این دانشگاه های معتبر می باشد. در بین گرایش های مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت تحول گرایش هایی می باشند که در بیشتر دانشگاه های دولتی ارائه می شدند.

 

دانشگاه/ گرایشمدیریت دولتی-کدضریب2
دانشگاه اروميه0
دانشگاه اصفهان0
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)0
دانشگاه ايلام46
دانشگاه تبريز0
دانشگاه تهران180
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر0
دانشگاه خوارزمي0
دانشگاه زنجان0
دانشگاه سمنان0
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان19
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان8
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران28
دانشگاه شهيد چمران – اهواز0
دانشگاه شيراز0
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران70
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري0
دانشگاه كردستان – سنندج0
دانشگاه گيلان – رشت0
دانشگاه لرستان – خرم آباد0
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل0
دانشگاه ملاير0
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس7
دانشگاه يزد0
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي14
دانشگاه تربيت مدرس20
دانشگاه شاهد – تهران9
دانشگاه فردوسي مشهد0
دانشگاه مازندران – بابلسر0
دانشگاه قم0

 

ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد در گرایش مختلف متفاوت است و در سال گذشته تعداد نفرات مورد پذیرش در کلیه ی گرایش های این رشته 1998 نفر بوده که به نسبت مقدار قابل توجهی است که دانش جویان می توانند با کمی تلاش و پشتکار در این دانشگاه تحصیل نمایند.

ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

گرایشتعداد کد رشته دانشگاهیجنس پذیرشتعداد نفرات پذیرش
مدیریت دولتی15زن و مرد270
مدیریت تحول21زن و مرد378
مدیریت نیروی انسانی23زن و مرد414
مدیریت مالی دولتی19زن و مرد342
سیستمهای اطلاعاتی16زن و مرد288
تشکیلات و روشها17زن و مرد306
کل111زن و مرد1998

 


ظرفیت پذیر ش مدیریت دولتی دانشگاه غیر انتفاعی

مؤسسات غیر انتفاعی نسبت به دو دانشگاه سراسری و آزاد در رشته ی مدیریت دولتی با توجه به سال های گذشته ظرفیت پایین تری را داشته اند و در بین این دانشگاه های غیر انتفاعی واحد طلوع مهر قم با ظرفیت 30 نفر از بین داوطلبان شرکت کننده دانشجو می پذیرد.

 

نام دانشگاهمدیریت دولت کد ضریب 2
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار0
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان0
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه0
مؤسسه غيرانتفاعي اسوه – تبريز0
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران) – اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولاد شهر اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان0
مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك0
مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس0
مؤسسه غيرانتفاعي پيام – گلپايگان0
مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان0
مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران0
مؤسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر0
مؤسسه غيرانتفاعي خزر – محمودآباد0
مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني – اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش – بابل0
مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال – رشت0
مؤسسه غيرانتفاعي سبز – آمل0
مؤسسه غيرانتفاعي سناباد – گلبهار0
مؤسسه غيرانتفاعي شانديز – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي شرق گلستان – گنبدكاووس0
مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس0
مؤسسه غيرانتفاعي عطار – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي فروردين – قائمشهر0
مؤسسه غيرانتفاعي كار – قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي كاويان – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار – رشت0
مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان0
مؤسسه غيرانتفاعي مولانا – آبيك0
مؤسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه0
مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل0
مؤسسه غيرانتفاعي نيما – محمودآباد0
دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر – يزد0
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران – ساري0
مؤسسه غيرانتفاعي ارس – تبريز0
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند0
مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز0
مؤسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام0
مؤسسه غيرانتفاعي تابران – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي – قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان نور0
مؤسسه غيرانتفاعي پرندك – پرند0
مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل0
مؤسسه غيرانتفاعي علامه قزويني – قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس – تبريز0
مؤسسه غيرانتفاعي آمل0
مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد0
مؤسسه غيرانتفاعي برايند – شاهرود0
مؤسسه غيرانتفاعي بينالود – مشهد0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني – گرگان0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو – ساوه0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان – بجنورد0
مؤسسه غيرانتفاعي طلوع مهر – قم30
مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان0
مؤسسه غيرانتفاعي علامه اميني – بهنمير بابلسر0
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت – سمنان0
مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت – اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر – شيراز0
مؤسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه0
مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – البرز قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي رجا – قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي – اقباليه قزوين0
مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي – اردبيل0
مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران – كوهدشت لرستان0
دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل0
دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور0
مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد – فولاد شهر اصفهان0
مؤسسه غيرانتفاعي نور هدايت – شهركرد0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي – مهرشهر كرج0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز – تهران0
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران0
مؤسسه غيرانتفاعي ميزان – تبريز0
دانشگاه صنعت نفت0
مؤسسه غيرانتفاعي قشم0

 

ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور نیز برای آن دسته از داوطلبانی که به علت محدودیت زمانی امکان حضور در کلاس ها ی درسی را ندارند شرایط نسبتاً مطلوبی را برای ادامه تحصیل آن ها فراهم نموده است که در جدول زیر ظرفیت دانشگاه ها را به تفکیک دانشگاه ها آورده ایم.

 

نام دانشگاه مدیریت دولتی کد ضریب 2
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب115
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار23
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش15
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد0
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر0
دانشگاه پيام نور استان فارس – مركز شيراز23
دانشگاه پيام نور استان كرمان – مركز كرمان23
دانشگاه پيام نور استان گيلان – مركز رشت23
دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز دليجان23
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز تفت23
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز مهريز23
دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد شهر جديد پرديس0

انتخاب رشته مدیریت دولتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت دولتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت دولتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.


مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت دولتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت دولتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت دولتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت دولتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت دولتی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید.