ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مدیریت تکنولوژی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

در هنگام انتخاب رشته ارشد نگاهی به ظرفیت پذیرش دانشگاه ها یکی از مهم ترین نکات می باشد که اگر نگاهی دقیق به آن نشود ممکن است با اختلاف های ناچیز در ظرفیت پذیرش دانشگاه مورد نظر شانس قبولی از دست برود. در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته مطلع و نسبت به انتخاب رشته خود دید بهتری را کسب نمایند. همان طور که در جدول هم مشخص است دانشگاه های ارائه کننده رشته مدیریت تکنولوژی در سال های گذشته تعداد اندکی بوده به همین میزان ظرفیت پذیرش هم پایین بوده است.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی در دانشگاه سراسری:

با توجه به میزان ظرفیت پذیرش پایین ارشد در دانشگاه ها باید انتخاب خود را با دقت و ظرافت بیشتری انجام دهیم. زیرا عدم بررسی ترازهای سال های قبل و ظرفیت پذیرش دانشگاه ممکن است به انتخاب اشتباه ختم شود. در جدول زیر  دانشگاه های ارائه کننده سال گذشته که تعدادشان بسیار اندک بوده را می توانید مشاهده کنید.

جدول ظرفیت پذیرش سراسری

دانشگاه/ گرایشمدیریت تکنولوژیکدضریب5
دانشگاه اروميه0
دانشگاه اصفهان0
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)0
دانشگاه ايلام0
دانشگاه تبريز0
دانشگاه تهران71
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر0
دانشگاه خوارزمي0
دانشگاه زنجان0
دانشگاه سمنان0
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان0
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان0
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران0
دانشگاه شهيد چمران – اهواز0
دانشگاه شيراز0
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران20
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري0
دانشگاه كردستان – سنندج0
دانشگاه گيلان – رشت0
دانشگاه لرستان – خرم آباد0
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل0
دانشگاه ملاير0
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس0
دانشگاه يزد0
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي0
دانشگاه تربيت مدرس0
دانشگاه شاهد – تهران0
دانشگاه فردوسي مشهد0
دانشگاه مازندران – بابلسر0
دانشگاه قم0
دانشگاه علم و صنعت16

 


ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه های آزاد به نسبت دانشگاه های دیگر در رشته مدیریت تکنولوژی ارشد بهتر بوده است. در جدول زیر دانشگاه های ارائه کننده مدیریت تکنولوژی را به تفکیک لیست نموده ایم.

دانشگاههای زیر در 9 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهیسال 87سال 88سال 89سال 90سال 91سال 92سال 93سال 94سال 95 
علوم تحقیقات تهرانتکنولوژیتکنولوژیتکنولوژیتکنولوژینوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتینوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،  سیاستهای تحقیق و توسعهنوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعهنوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعهنوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)
تهران جنوبتکنولوژیسیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعه(تکمیل ظرفیت2)سیاستهای تحقیق و توسعه (اولیه و تکمیل2)سیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی(تکمیل1)
تهران مرکزیسیاستهای تحقیق و توسعه (تکمیل1)سیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل1)
علوم تخقیقات سیرجانتکنولوژی (تکمیل ظرفیت)تکنولوژی (تکمیل ظرفیت1و2)تکنولوژی (اولیه و تکمیل2)تکنولوژی
واحد سیرجانتکنولوژی (اولیه و تکمیل1)، استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل1)تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل1)
فیروزکوهاستراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل2)استراتژیهای توسعه صنعتی (اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی (تکمیل1)استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)
امارات متحده عربیتکنولوژی (تکمیل ظرفیت1و2)تکنولوژی (اولیه و تکمیل2)تکنولوژی (اولیه و تکمیل2)تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)
تهران غربتکنولوژیتکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی
واحد الکترونیکینوآوری تکنولوژی (تکمیل2)، انتقال تکنولوژی (تکمیل2)نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل2و3)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل2و3)، استراتژیهای توسعه صنعتی (تکمیل1و2و3)نوآوری تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)
مبارکهنوآوری تکنولوژی (تکمیل1)نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)
خلخالنوآوری تکنولوژی (تکمیل1)نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)
لاهیجاناستراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل1)استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)
اصفهان (خوراسگان)تکنولوژی (تکمیل1)

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی غیر انتفاعی:

در سال گذشته هیچ ظرفیت پذیرشی در رشته مدیریت تکنولوژی مقطع ارشد نداشته ایم.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه ها اکثر داوطلبان شاغل بوده و یا با محدودیت زمانی رو به رو هستند که این دانشگاه با توجه به شرایط خاص خود بسیاری از داوطلبان ر ابه خود جذب کرده است. در جدول زیر فهرستی از دانشگاه های پیام نور ارائه کننده مدیریت تکنولوژی در مقطع ارشد را مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت به تفکیک گرایشها در سال 94

دانشگاه/ گرایشمدیریت تکنولوژیکدضریب5
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار0
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد0
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر0
دانشگاه پيام نور استان فارس – مركز شيراز0
دانشگاه پيام نور استان كرمان – مركز كرمان0
دانشگاه پيام نور استان گيلان – مركز رشت0
دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز دليجان0
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز تفت0
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز مهريز0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد شهر جديد پرديس0

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مدیریت تکنولوژی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مدیریت تکنولوژی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید.